Dairesel hareket eden Center Pivot Sistemlerde, sistemin ulaşamadığı köşe bölgelerin sulanması için eklenen özel tasarım kule sayesinde daha fazla alan sulanabilmektedir.