Enter your keyword

KURUM KÜLTÜRÜMÜZ

İnsanların insanları yönetmediği, insanların işlerini yönettiği, Müşteriyi yönetmeyen, “müşteri istekleri doğrultusunda yönetişen”, Kurum içinde rekabet, yerine dayanışma, Kişisel çıkarlardan kurumsal çıkarlara, Dışarıda rakiplerle rekabetten, rekabet üstülüğe, yani “farklı kulvar oluşturma”ya, Astlık üstlükten, herkese saygı, herkese sevgiye, İsraftan her alanda verimliliğe, kaynak ve maliyet yönetimine, Krizden problem ve süreç yönetimine, En iyiden, sürekli ve daha iyi, daha mükemmellik anlayışına, Ben senden, bize.

VİZYONUMUZ

Sürekli değişim ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen,
Müşteri odaklı,
İç ve dış müşteri tatminini en ön planda tutan,
Kurumsal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanan,
Çevreye saygılı,
Kalitesi devamlı yükselen ürünlerle rekabette dürüst ama farklı kulvar oluşturan,
Küresel saygınlığa sahip,
İmkanlarını paylaşan,
Geleceği yöneten bir kurum olmak.

MİSYONUMUZ

Azalan kaynaklar ve artan dünya nüfusundan hareketle çevreye duyarlı bir şekilde, dönüştürülebilir kaynakları verimli kullanarak,

Müşteri beklentilerinden geliştirdiğimiz bilgi, beceri ve enerjileriyle, sosyal yaşamda toplum ihtiyaçlarını kullanıcıda tatmin oluşturacak yenilikleri verimli şekilde üretmek ve bunların hepsini birlikte sağlamak,

Kurumumuza en son bilgiyi sağlamak, bu bilgiyi işlemek ve bu bilgiyi kullanılabilir mühendislik ve teknolojimizle kullanılabilir halde çoğaltarak gelecek kuşaklara devretmek,