2 TEKERLEKLİ LİNEER SİSTEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Arazi boyunca toprak altına döşenen ana borudan her 200 metrede bir hidrant vasıtasıyla alınan suyu lateral boru yardımıyla lineer sisteme bağlanarak sulama yapmaktadır.

HİDRANT

4 TEKERLEKLİ LİNEER SİSTEM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Daha büyük arazilerin Lineer makinelerle sulanabilmesi için dizayn edilmiş 4 adet tekerden oluşan ve güçlü bir çekiş sistemine sahip olan sistemlerdir.