Enter your keyword

MİSYONUMUZ

Azalan kaynaklar ve artan dünya nüfusundan hareketle çevreye duyarlı bir şekilde, dönüştürülebilir kaynakları verimli kullanarak,

Müşteri beklentilerinden geliştirdiğimiz bilgi, beceri ve enerjileriyle, sosyal yaşamda toplum ihtiyaçlarını kullanıcıda tatmin oluşturacak yenilikleri verimli şekilde üretmek ve bunların hepsini birlikte sağlamak,

Kurumumuza en son bilgiyi sağlamak, bu bilgiyi işlemek ve bu bilgiyi kullanılabilir mühendislik ve teknolojimizle kullanılabilir halde çoğaltarak gelecek kuşaklara devretmek.