Enter your keyword

KURUM KÜLTÜRÜMÜZ

İnsanların insanları yönetmediği, insanların işlerini yönettiği,

Müşteriyi yönetmeyen, “müşteri istekleri doğrultusunda yönetişen”,

Kurum içinde rekabet, yerine dayanışma,

Kişisel çıkarlardan kurumsal çıkarlara,

Dışarıda rakiplerle rekabetten, rekabet üstülüğe, yani “farklı kulvar oluşturma”ya,

Astlık üstlükten, herkese saygı, herkese sevgiye,

İsraftan her alanda verimliliğe, kaynak ve maliyet yönetimine,

Krizden problem ve süreç yönetimine,

En iyiden, sürekli ve daha iyi, daha mükemmellik anlayışına,

Ben senden, bize.