Enter your keyword

GÖLET YAPIMI

Gölet zemini için zemin etüdünün yapılması ve bu etüde göre katmanların oluşturulması,

Su kaynağı unsurunun temizliğinin sağlanması,

Göletin doğal gölet olması düşünülüyorsa, ekolojik ortamın planlanması ve oluşturulması,

Etüt yapılması; Topoğrafik özelliklerin incelenmesi, jeolojik inceleme, yapı malzemesine karar verme

Gölet çalışmaları; Eksenin belirlenmesi, gölet için su miktarı hesaplanması, yıllık su miktarı hesaplanması, gölet derinlik ve yükseklik hesaplanması, ekolojik hesaplamalar, gölet dolgu hacminin hesaplanması