Enter your keyword

Atlantis Center Pivot Sulama Sistemlerinin İstihdama Etkisi

Atlantis Center Pivot Sulama Sistemlerinin İstihdama Etkisi

Ülkemizde ve dünyada modern sulama sistemlerinin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. 10-15 yıl öncesine kadar ülkemizde sınırlı kişi tarafından bilinen center pivot ve lineer sulama sistemleri Atlantis olarak tanıtım çalışmalarımız, eğitim programlarımız ve vermiş olduğumuz seminerler vasıtasıyla şimdi daha fazla kişi tarafından tanınmaktadır.  Atlantis deneyimli ziraat mühendisi kadrosu tarafından ülkemizin tarımla uğraşan her bölgesini ziyaret etmiş ve center pivot ve lineer sulama sistemlerinin önem ve yararlarını çiftçi ve üreticilere anlatılmıştır.

Center pivot ve lineer sulama sistemlerinin giderek daha yaygın hale gelmesi bu alanda çalışacak olan nitelikli işgücüne olan talebi arttırmıştır. İşgücü piyasasında  bu alanda gerek mühendislik, gerekse teknik personel açısından yetişmiş işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Atlantis, center pivot ve lineer sulama sistemleri konusunda gerek  proje, tasarım, üretim, satış, kurulum ve satış sonrası hizmetler bakımından bir okul görevi görmektedir. Atlantis ekibinden yetişen çalışanlar ülkemizde ve dünyada bu alandaki işgücü talebini karşılayan bireyler haline gelmiştir.

Bununla birlikte center pivot ve lineer sulama sistemlerinin kullanımının artması gerek ar-ge faaliyetleri gerekse teknik faaliyetler bakımından yeni çalışma alanları yaratılması bakımından katkı sağlamıştır. Diğer taraftan belli bir alandan uzmanlaşmamış işgücü, makinelerin üretim, kurulum ve montaj aşamalarında görev alarak nitelikli ve talep duyulan kişiler haline gelmiştir.

Özellikle yeni mezun ziraat mühendislerinin deneyim kazanmaları konusunda Atlantis okul görevini üstlenmektedir. Sadece ülkemizde değil, dünyaya sattığımız Atlantis tarımsal sulama makineleri sayesinde birçok kişi tarımsal mekanizasyon ve modern sulama konusunda deneyim kazanmaktadır.

Diğer taraftan Atlantis olarak genişletmiş olduğumuz yeni fabrikamızla birlikte gün geçtikçe, ar-ge, üretim, teknik servis ve satış kadrolarımıza yeni işgücü taleplerimiz artmaktadır.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.